หมั่นท่องเอาไว้ จะบังเกิดทรัพย์เรียกเงินเรียกทอง ครอบจักรวาลด้วย ยันต์จัตตุโร

สวัสดีจ้าวันนี้ เรื่องเล่าชาวสยาม จะพาทุกคนมาศึกษาเรื่องเล่า ตำนาน อภินิหารพระเกจิ ความลี้ลับ ไสยศาสตร์ เพราะในประเทศไทยของเรานั้น ต่างก็มีจุดเด่นทางความเชื่อและมีสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาแหล่งรวมประวัติศาสตร์ที่มีผู้คนสนใจเป็นจำนวนมาก เราจึงนำมาให้อ่านเพื่อศึกษากัน ติดตามรับชมกันได้เลย

จัตตุโร เป็นกลยันต์อักษรโบราณเป็นเลข 1- 9 ทุกมุม พุทธคุณช่วยในเรื่องหนุนดวง โชคลาภ บังเกิดทรัพย์สินมากมาย เงินทองพอกพูน ยันต์ที่นิยมลงเดี่ยวในการตั้งเสาเอก ไว้ที่หลุมศาล พระภูมิมาแต่ครั้งโบราณ เพราะเชื่อกันว่าจะทำให้บังเกิดความอุดมสมบูรณ์ เป็นยันต์ที่พุทธคุณครอบจักรวาล

ปกติจะพบยันต์จัตตุโรของอาจารย์เทพย์ สาริกบุตร ลงไว้ประทับใต้ฐานพระพุทธบรรจุดวงพิชัยสงคราม ในใบฝอยมักจะใช้คู่อริยสัจจ์โสฬสมงคล และตรีนิสิงเห เลขที่ลงล้วนเป็นเลขกลที่ถอดออกมา ในพระคำภีร์หนึ่งได้กล่าวไว้ว่า ให้ใช้คู่กับตรีนิสิงเหและอริยสัจโสฬส จะลงในศาสตราวุธเข้าห้ำหั่นข้าศึก จะแคล้วคลาดคงกระพัน

หากเขียนในสิ่งของต่างๆขโมยจะลักไปไม่ได้ เขียนแช่น้ำกินจะปราศจากถ้อยคดี เขียนใส่เหล็กจะไล่ปลวก ที่มีเรือดชุมๆเรือดก้จะหนีหาย ฝังไว้ในไร่นาไล่หนูไล่ปู ฝังหินใต้ต้นไม้จะงอกงาม เขียนใส่ผ้าไว้ในบ้านเรือนจะไม่ไฟไหม้ ปลูกบ้านใหม่ให้รองก้นเสาทุกต้น เขียนไว้จะพบแต่ความรุ่งเรือง ใส่รถใส่เรือค้าขายจะพบแต่ความมั่งมี ทำเป็นตะกรุดติดตัวไปจะกันได้สารพัด ลงประตูหน้าต่างบ้านเรือนกันขโมย กันโจร ถ้าออกลูกยากให้ทำตะกรุดแช่น้ำกิน ถ้าลูกเสียในท้องก็จะคลอดออกมา

 • คาถาเสก ในทางคลอดบุตร โอมจัตตุโร นวโม ทเวโช ตรีนิ ปัญจ สัตกาอัฏฐะ เอโก ฉะวัชราชา สัฏฐี ทะวาระ คัพพานิกขะมิ
 • ทางเกิดลาภ เสกด้วย โอมสิทธิกัมมังอะหังสามิ เขตตะพิชชังปะโยชะนัง สัพะโภคังภลิสสันติ ยาวะชีวัมปิภุญชะเร โสธนังปิคะเหตวานะ ธะนัง อะทาสิทายะ โกตัง ธนังนิพพัตตาสัตตา อิเมอิจฉันติเม มะโนตัมปิ สัตถานุภาเวนะ สัพพโภคังลภิสสันตุ เมรักขันตุ สัพพทา สวาหุม
 • ทางคุ้มภัย โอมไชยโย ชะยันติมาระกัง มนุสสาปิจะ สัพพเทวาจะคันทัพพา ปูชยันติ ปลายันติ ตัมปิตัสสานุภาเวนะ สัพพศัตรูวินาสสันตุ สัพเสนาอัปปักกามุง โอมทุเร ทุเร สวาหาย

.

ยันต์จะตุโรบังเกิดทรัพย์ เป็นยันต์สี่เหลี่ยม

จะตุยันต์ตัง สันตัง วิกรึงคะเลฯ

จะตุยันต์ตัง สันตัง วิกรึงคะเลฯ

จะตุยันต์ตัง สันตัง วิกรึงคะเลฯ

จะตุยันต์ตัง สันตัง วิกรึงคะเลฯ

.

สูตรกระดูกยันต์ ทั้งแปดเส้น 

อัฏฐิ ยันตัง สันตัง วิกรึงคะเลฯ

อัฏฐิ ยันตัง สันตัง วิกรึงคะเลฯ

อัฏฐิ ยันตัง สันตัง วิกรึงคะเลฯ

อัฏฐิ ยันตัง สันตัง วิกรึงคะเลฯ

อัฏฐิ ยันตัง สันตัง วิกรึงคะเลฯ

อัฏฐิ ยันตัง สันตัง วิกรึงคะเลฯ

อัฏฐิ ยันตัง สันตัง วิกรึงคะเลฯ

อัฏฐิ ยันตัง สันตัง วิกรึงคะเลฯ

 

 • สูตรการขมวดมุมยันต์ ทั้งสี่มุม
  จะตุโกญจามะหายันตัง พรหมภัค มะเหสุรัง ยันตังสันตังวิกรึงคะเลฯ
  จะตุโกญจามะหายันตัง พรหมภัค มะเหสุรัง ยันตังสันตังวิกรึงคะเลฯ
  จะตุโกญจามะหายันตัง พรหมภัค มะเหสุรัง ยันตังสันตังวิกรึงคะเลฯ
  จะตุโกญจามะหายันตัง พรหมภัค มะเหสุรัง ยันตังสันตังวิกรึงคะเลฯ

สูตรการลงเลข

จะตุโร ลงเลข๔

นะวะโม ลงเลข๙

ทะเวโช ลงเลข๒

ตรีนิ ลงเลข๓

ปัญจะ ลงเลข๕

สัตตะ ลงเลข๗

อัฎฐะ ลงเลข๘

เอโก ลงเลข๑

ฉะวัชชะราชา ลงเลข๖

สูตรการลง อักขระ (ตัวอักษร)

วะ กาโร โหติ สัมภะโวฯ จงบังเกิดเป็น วะ

มา กาโร โหติ สัมภะโวฯ จงบังเกิดเป็น มา

ภา กาโร โหติ สัมภะโวฯ จงบังเกิดเป็น ภา

คะ กาโร โหติ สัมภะโวฯ จงบังเกิดเป็น คะ

โพ กาโร โหติ สัมภะโวฯ จงบังเกิดเป็น โพ

สัพพะ กาโร โหติ สัมภะโวฯ จงบังเกิดเป็น สัพพะ

อา กาโร โหติ สัมภะโวฯ จงบังเกิดเป็น อา

ยัสสะ กาโร โหติ สัมภะโวฯ จงบังเกิดเป็น ยัสสะ

สัพพะ กาโร โหติ สัมภะโวฯ จงบังเกิดเป็น สัพพะ

เส กาโร โหติ สัมภะโวฯ จงบังเกิดเป็น เส

ภา กาโร โหติ สัมภะโวฯ จงบังเกิดเป็น ภา

มะ กาโร โหติ สัมภะโวฯ จงบังเกิดเป็น มะ

เน กาโร โหติ สัมภะโวฯ จงบังเกิดเป็น เน

.

 • การเรียกนามของยันต์
  นามะนัง สะมาโส ยุตตะโถ ยุตตะถะ แห่งนามะทั้งหลาย อาจาริยะพึงหมายให้ชื่อ “ยันต์จะตุโรบังเกิดทรัพย์” กาโรโหติ สัมภะโวฯ
 • การสรุปยันต์
  อะนุปปะธิฏฐานัง วุตตะโย คะโต อุธาหรณ์อันใด เป็นไปบ่อมิได้สำเร็จ อาจาริยะพึงสำเร็จให้แล้วด้วยสูตรนี้ฯ
 • เสกด้วยคาถานี้๑๐๘ จบ
  จัตตุโร นะวะโม ทะเวโช ตรีนิ ปัญจะ สัตตะ อัฏฐะ เอกะ ฉัฏฐี ธาเรนตุ สัพพะโสตถีภะวันตุเมฯ

สุดท้ายนี้เครื่องรางหรือผ้ายันต์ต่างๆที่ได้รับการปลุกเสกลงอาคมจากพระเกจิหรือฆราวาสผู้มีวิชาล้วนมีพุทธคุณ หากแต่ท่านทั้งหลายตั้งอยู่ด้วยการกระทำความดี หมั่นสวดมนต์ทำบุญ ของที่ขลังอยู่จะยิ่งแสดงปาฏิหาริย์ให้เห็นได้เด่นชัดยิ่งขึ้นอีก ทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม

Facebook Comments
 •  

Leave a Reply