ส่วนหนึ่งในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ขึ้นเป็นพ่ออยู่หัว” รัชกาลที่ 7

สวัสดีจ้าวันนี้ เรื่องเล่าชาวสยาม จะพาทุกคนมาศึกษาเรื่องเล่า ประวัติศาสตร์ตำนาน อภินิหารพระเกจิ ความลี้ลับ ไสยศาสตร์ เพราะในประเทศไทยของเรานั้น ต่างก็มีจุดเด่นทางความเชื่อและมีสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาแหล่งรวมประวัติศาสตร์ที่มีผู้คนสนใจเป็นจำนวนมาก วันนี้เราขอมานำเสนอเรื่องเล่าของงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มาให้อ่านเพื่อศึกษากัน ติดตามรับชมกันได้เลย

หากกล่าวถึง พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้มีรูปและข้อมูลทางเพจคลังประวัติศาสตร์ไทยระบุไว้ว่า พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7  ทรงพระมาลาเพชรน้อย(หมวกประดับเพชร) เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร ณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน อันเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า แห่งพระราชวงศ์จักรี พร้อมด้วยพระราชวงศ์ฝ่ายในที่เชิญเครื่องเฉลิมพระราชมณเฑียร และเครื่องราชูปโภค ดังรายพระนามต่อไปนี้

ธมฺมปีติ สุขํ เสติ : มีปีติในธรรม อยู่เป็นสุข

แถวหน้าจากซ้ายไปขวา

1.หม่อมเจ้าพัฒนคณนา กิติยากร >เชิญพานพืช
2.พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธวงศ์วิจิตร >เชิญพระแสงดาบฝักทองเกลี้ยง
3.สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี >เชิญขันทองใส่กอดพิกุลเงิน-ทอง
4.พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศิริรัตนบุษบง->เชิญพระแสงขรรค์องค์น้อย
5.พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามยุรฉัตร >ทรงอุ้มไก่แจ้ขาวและเชิญทานพระกรศักดิ์สิทธิ์

6.หม่อมเจ้าสุริยนันทนา สุริยง >ทรงอุ้มวิฬาร์
7.หม่อมเจ้าแขไขจรัสศรี เทวกุล >เชิญพานพระกล้อง

แถวหลังจากซ้ายไปขวา

1.หม่อมเจ้าดวงทิพย์โชติแจ้งหล้า รพีพัฒน์ >เชิญศิลาบด
2.หม่อมเจ้าสวาสดิ์วัฒโนดม ประวิตร >เชิญจั่นหมากทอง
3.พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพิสิฐสมสมัย >ทรงอุ้มไก่ขาวและเชิญพระแส้หางช้างเผือก
4.หม่อมเจ้าพรรณเพ็ญแข เพ็ญพัฒน์ >เชิญพานฟัก
5หม่อมเจ้าจารุพัตรา อาภากร >เชิญกุญแจทอง

6.พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารำไพประภา >เชิญพระสุพรรณศรี
7.หม่อมเจ้ารัสสาทิศ สวัสดิวัฒน์ >เชิญพานธูปเทียน
8.หม่อมเจ้าพวงรัตนประไพ เทวกุล >เชิญพานพระรัตนกรัณฑ์
9.หม่อมเจ้าดวงจิตร จิตรพงศ์ >เชิญพานพระศรี
10.หม่อมเจ้าผุสดีวิลาส สวัสดิวัฒน์ >เชิญพานดอกไม้

ขอบคุณข้อมูลเพจ คลังประวัติศาสตร์ไทย

เป็นยังไงกันบ้างกับหลากหลายเรื่องราวที่เล่าต่อกันมาของตำนานงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก บทความนี้นำมาเผยแพร่เพื่อศึกษาเผยแผ่บารมีเป็นสังฆบูชา และเทิดทูนเกียรติบุคคลคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านผู้มีพระคุณ ทั้งนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน บางเรื่องอาจเป็นความเชื่อส่วนบุคคล

Facebook Comments
  •  

Leave a Reply