คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม อุบาสิกาผู้มีพลังจิตอธิษฐานมหัศจรรย์

สวัสดีจ้าวันนี้ เรื่องเล่าชาวสยาม จะพาทุกคนมาศึกษาเรื่องเล่าตำนาน เพราะในประเทศไทยของเรานั้น ต่างก็มีจุดเด่นทางความเชื่อและมีสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาแหล่งรวมประวัติศาสตร์ที่มีผู้คนสนใจเป็นจำนวนมาก วันนี้เราขอมานำเสนอเรื่องเล่า คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม มาให้อ่านเพื่อศึกษากัน ติดตามรับชมกันได้เลย

หากกล่าวถึง คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม หรืออุบาสิกาบุญเรือน โดยทั่วไปคนที่เคารพท่านมักเรียกท่านว่า “คุณแม่บุญเรือน” เพราะความเมตตากรุณาที่ท่านมีให้กับทุกคนไม่เลือกชั้นวรรณะ อีกทั้ง กระทำตนเป็น “แม่” ของทุกคนที่ไปขอความช่วยเหลือจากท่าน เหมือนอย่างที่แม่คนหนึ่งที่ให้แก่บุตรธิดาของตน

คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม

ท่านมีชื่อเสียงเป็นที่กล่าวถึงอย่างมาก สามารถบรรลุธรรมอันวิเศษสำเร็จ “จตุตถฌาณ ๔” และ “อภิญญา ๖” อันเป็นอานิสงส์สูงสุดแห่งชีวิต ปรากฏเป็นปาฏิหาริย์จนเลื่องลือในทางตาทิพย์ หูทิพย์ รู้วาระจิตผู้อื่น ล่องหนหายตัว สั่งฟ้า ห้ามฝน และใช้พลังจิตรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้คนทั่วไปจนหาย

ในที่นี้จะกล่าวถึงพระคาถาฉิมพลีของคุณแม่บุญเรือน เป็นสุดยอดคาถาที่จะทำให้หลุดพ้นจากความยากจน จะเลี้ยงตัวรอด เงินทองมีใช้ไม่ขาดมือ ถ้าปฎิบัติเป็นกรรมฐานทำให้เข้าถึงฌานแล้ว จะร่ำรวยเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี เงินทองจะหลั่งไหลมาเอง สวดให้ได้ ๑๐๘ คาบ เช้า-เย็น หรือตามกำลังวัน และจงดำรงมั่นอยู่ในศีล ในธรรม หมั่นเจริญภาวนา สมาธิ จะร่ำรวยเป็นเศรษฐีใหญ่ จะหลุดพ้นจากกองหนี้ กองทุกข์ รอดจากยุคเค็ญนี้ โรคร้ายต่างๆ เคราะห์กรรมร้ายต่างๆ จะคลี่คลายลงได้

พระคาถานี้คุณแม่บุญเรือนได้จากการนั่งสมาธิจิต เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ จากตำราได้เขียนบอกไว้ว่าเป็นคาถาที่ท้าวสักกเทวราชหรือพระอินทร์นำมาถวาย แด่คุณแม่บุญเรือน ท่านให้สวดตามกำลังวันเพื่อบูชาพระ สิวลีมหา เถระหรือพระฉิมพลี จะเป็นมหาลาภ มหาโชค มหาโภคทรัพย์และเจริญ ด้วยจตุรพิศพรชัย คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติประสพสิ่งอันพึงปรารถณาทุกประการ สวดตามกำลังวันที่กล่าวถึงมีดัง นี้คือ

 • วันอาทิตย์ ๖
  วันจันทร์ ๑๕
  วันอังคาร ๘
  วันพุธ ๑๗
 • .
  วันพฤหัสบดี ๑๙
  วันศุกร์ ๒๑
  และวันเสาร์ ๑๐
  นะโม 3 จบ แล้วว่า

.

 • พระคาถาพระฉิม
  ” นะชาลีติ ฉิมพาลี จะ มหาเถโร
  สุวรรณะมามา โภชนะมามา วัตถุวัตถามามา
  พลาพลังมามา โภคะมามา มหาลาโภมามา
  สัพเพชะนา พหูชะนา ภวันตุเม “

ธมฺมกาโม สุตาธาโร ภเวยฺย ปริปุจฺฉโก สกฺกจฺจํ ปยิรุปาเสยฺย สีลวนฺเต พหุสฺสุเต : พึงเป็นผู้ใคร่ธรรม ทรงไว้ซึ่งสุตะ เป็นผู้สอบถาม เข้าไปนั่งใกล้ผู้มีศีลและเป็นพหุสูตโดยเคารพ

คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม

ท่านได้อธิษฐานไปเขาวงพระจันทร์ พบพระผู้วิเศษ ขอพระธาตุท่านท่านก็ให้มา ๑ องค์ แล้วได้กลับมาที่เดิมตามคำอธิษฐานพร้อมพระธาตุ การสามารถทำปาฏิหาริย์ดังกล่าวที่ปรากฏขึ้นได้เป็นผลแห่งความสำเร็จครั้งแรก ทำให้ท่านอธิษฐานเมื่อเข้าสมาธิ ผ่านที่ปิดล้อม หรือไปที่ไกลๆ ได้ชั่วระยะเวลาลัดนิ้วมือเดียว ในขณะนั้นท่านมีอายุเพียง ๓๓ เท่านั้น

ขออำนาจของพระรัตนตรัยจงเป็นที่พึ่ง ขออัญเชิญบารมีอันสูงยิ่งของคุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติมจง สถิตสถาพรอยู่กับท่านทั้งหลาย แม้ประสงค์สิ่งใดจงสมประสงค์ทุกประการ และถึงพร้อมด้วยธรรมสี่ประการคือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุกท่าน เทอญ

เป็นยังไงกันบ้างกับหลากหลายเรื่องราวที่เพจเรื่องเล่าชาวสยามได้นำมาเล่าต่อของตำนานคุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม บทความนี้นำมาเผยแพร่เพื่อศึกษาเผยแผ่บารมีเป็นสังฆบูชา และเทิดทูนเกียรติบุคคลคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านผู้มีพระคุณ ทั้งนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน บางเรื่องอาจเป็นความเชื่อส่วนบุคคล

Facebook Comments
 •  

Leave a Reply