เปิดให้สักการะแค่ปีละ 1 ครั้ง พระบรมอัฐิ พระเจ้าตากสินมหาราชที่วัดทองทั่ว

วัดทองทั่ว” ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง วัดซึ่งเชื่อว่าเป็นที่เก็บ”พระบรมอัฐิของสมเด็จพระเจ้าตากสิน” ซึ่งตามประวัติเล่าว่า กระดูกที่นำมาเก็บรักษาไว้นี้เป็นพระอัฐิของพระเจ้าตาก เนื่องจากเมื่อพบครั้งแรกเมื่อคราวปฏิสังขรณ์พระอุโบสถและพระประธานในโบสถ์เมื่อปี พ.ศ.2472 มีแผ่นทองซึ่งเขียนเป็นภาษาขอมบรรจุไว้ในโกศเขียนไว้ว่า เป็นพระอัฐิพระเจ้าตาก พระยาจันทบูร(จันทบุรี)นำมา แต่ในปัจจุบันแผ่นทองคำแผ่นนั้นได้สูญหายไป

วัดทองทั่ว ถือเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยา ที่อยู่คู่กับเมืองจันทบุรีมานานกว่า 200 ปี มีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ทรงมารวบรวมไพร่พลอยู่ในเมืองจันทบุรี ก่อนที่จะกอบกู้เอกราชให้กับอยุธยาได้สำเร็จ และยังเป็นสถานที่จัดแสดงโบราณวัตถุที่พบที่เมืองเพนียด

วัดทองทั่ว ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาสระบาป หมู่ 4 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี อยู่ห่างจากโบราณสถานเมืองเพนียดไปประมาณ 400 เมตร

วัดทองทั่ว ตั้งชื่อตามตำนาน เมืองพระนางกาไว* เชื่อกันว่าเป็นบริเวณที่พระนางกาไวหว่านทรัพย์สิน เงินทองไว้ทั่ว เพื่อใช้เป็นอุบายให้ทหารเก็บทองจนไม่สามารถติดตามจับตัวนางได้

วัดทองทั่วสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2310 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ. 2318 (การได้เป็นวัดอย่างถูกต้องสมบูรณ์ โดยเป็นเขตที่พระมหากษัตริย์พระราชทานแก่สงฆ์เพื่อใช้สร้างโบสถ์) โบสถ์เก่าแก่ของวัดจะอยู่ด้านข้างโบสถ์ใหม่ ซึ่งมีโครงสร้างเดิมตามแบบศิลปะสมัยอยุธยา เป็นวัดอารามหลวง โดยดูได้จากการตั้งใบเสมาคู่ วางบนฐานเตี้ย อยู่ในบริเวณ 8 ทิศรอบตัวโบสถ์

พระอุโบสถหลังเก่า ภายหลังมีการบูรณะซ่อมแซม จนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้าง ด้านหน้าโบสถ์มีสิงห์ตั้งอยู่ 1 ตัว ส่วนภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย คือ “พระพุทธสุวรรณมงคลศากยมุนีศรีสรรญเพ็ชญ์” หรือ “หลวงพ่อทอง” ที่ถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพสักการะของชาวจันทบุรีมาช้านาน

เครดิตภาพคุณ Tos GB. ข้อมูลจากเพจ สุบรรณสยาม Siamwin Garuda Gallery

Facebook Comments
  •