‘พระคาถาอิติปิโสถอด’ หลวงพ่อจง พุทธสโร ปกป้องจากวิชามาร

‘พระคาถาอิติปิโสถอด’ หลวงพ่อจง พุทธสโร ปกป้องจากวิชามาร

คุณไสยมนต์ดำอาถรรพ์ร้าย ไม่ใช่จะมีเฉพาะในสมัยโบราณเท่านั้น แต่มาสมัยนี้ก็ยังเชื่อว่า มนต์ดำยังมีอยู่และสามารถใช้ทำร้ายผู้อื่นได้จริง ๆ หลายคนอาจเคยมีประสบการณ์พบเจอกับตัวเองมาแล้ว ทั้งคนที่ถูกกระทำโดยตั้งใจ หรือโดนลมเพลมพัดเพราะมีเคราะห์ ดวงตก โดนคุณไสยจากการปล่อยของ ของผู้มีวิชาในวันพระ วันโกน จึงทำให้เจ็บป่วยอย่างไม่ทราบสาเหตุได้

ดังนั้นตามความเชื่อแล้วหากมีของดีติดตัวไว้หรือสวดมนต์ท่องบทคาถาระลึกถึงพระรัตนตรัย ย่อมคุ้มภัยให้แคล้วคลาดจากสิ่งไม่ดี แต่ถ้าโดนของเข้าแล้วก็ต้องถอดถอนโดยรดน้ำมนต์ หรือ ทำพิธีต่าง ๆ นานา

ทั้งนี้อีกหนึ่งวิธีที่ได้ผลนั่นคือ การสวด “พระคาถาอิติปิโสถอด” ซึ่งมาจากพระคาถาอิติปิโส ฯ หรือบทสรรเสริญพระพุทธคุณ หากแต่โบราณจารย์ได้นำมาใช้ให้เกิดอานุภาพในด้านต่าง ๆ จึงมีการพลิกแพลง

โดยการนำอิติปิโสมาถอดออกบางตัว แบบถอดตัวเว้นตัว เดินหน้า ถอยหลัง เป็นอุปเท่ห์หรือเคล็ดในการใช้พระคาถาให้เกิดอานุภาพด้านการป้องกันคุณไสย ถอดถอนสิ่งชั่วร้าย อีกทั้งยังมีอานุภาพของการสะท้อนกลับ หากใครที่คิดไม่ดี เล่นคุณไสยมนต์ดำ เมื่อภาวนาทุก ๆ วัน คุณไสยนั้นก็จะสะท้อนกลับไปยังผู้กระทำเอง โบราณว่า หากเสกข้าวกินทุกมื้อคุณไสยจะเข้าใกล้ไม่ได้เลย

“พระคาถาอิติปิโสถอด” (ตั้ง นะโม ๓ จบ)

อิปิภะวา ระสัมสัมโธ ชาระสัมโห ตะโลวิหะ ตะปุสะมะระสัต เทมะสาพุทภะวา วาภะพุทสามะเท สัตระมะสะปุตะอิวิโล คะโนสัมระชา โธสัมสัมระวาภะปิอิ ติโสคะอะหังมาพุท วิชจะณะปัน สุโตกะทู นุตโลริทัมสาถิถาวะนุสนัง โธคะติ ติคะโธนัง นุสวะถาถิ สาทัมริโล นุตทูกะโต สุปัณณะจะวิช พุทมาหัง อะคะโสติ

สำหรับพระคาถาอิติปิโสถอด ที่กล่าวมานี้ เป็นพระคาถาที่ถ่ายทอดโดย “หลวงพ่อจง พุทธสโร” วัดหน้าต่างนอก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระเถราจารย์ผู้เลื่องลือในความเข้มขลังแห่งพุทธาคม ขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นั้น ท่านได้ศึกษา “พระคาถาอิติปิโสถอด” มาจากพระเถราจารย์ผู้ใหญ่ชาวลาว ในสมัยนั้นพระรูปนี้ได้ใช้พระคาถาถอดถอนคุณไสย ให้แก่ชาวอยุธยารายหนึ่งที่วิกลจริตเนื่องจากถูกคุณไสยเล่นงาน ซึ่งได้ผลเป็นอย่างดี เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสุดยอดพระคาถาที่เหมาะอย่างมากสำหรับคนที่เกรงกลัวภัยอันตรายหรือมีคนคิดปองร้าย ตั้งจิตให้มั่น สวดคาถานี้กันไว้ และอย่าลืมแผ่เมตตาเพื่อระงับการจองเวรซึ่งกันและกัน

Facebook Comments
  •  

Leave a Reply