ให้โอกาสกลับตัว แต่ไม่กลัวอาญาแผ่นดิน พระเจ้าตากสั่งประห ารทันที

สวัสดีครับวันนี้ เรื่องเล่าชาวสยาม ขอนำทุกท่านมาศึกษาเรื่องเล่าตำนานพระเจ้าตากสินมหาราช เรามาติดตามกันได้เลย

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวในสมัยกรุงธนบุรี เสด็จพระราชสมภพ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พุทธศักราช ๒๒๗๗ ในแผ่นดินสมเด็จพระบรมราชาที่ ๓ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บรมโกศพระองค์ทรงเป็นสามัญชน กำเนิดในตระกูลแต้ มีพระนามเดิมว่า สิน พระองค์ทรงเป็นผู้กอบกู้เอกราชของชาติไว้ในขณะที่ราชอาณาจักรศรีอยุธยาพ่ายแพ้แก่พม่า เมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๐

ครั้งหนึ่งคราวที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชยกทัพจากกรุงศรีอยุธยาไปรวบรวมไพร่พลทางภาคตะวันออก ก่อนที่จะย้อนกลับไปกอบกู้อิสรภาพ ขับไล่พม่าที่ค่ายโพธิ์สามต้น ระหว่างยับยั้งทัพอยู่เมืองระยอง พระองค์ได้ข่าวว่า มีนายชุมนุมชื่อ ทองอยู่ นกเล็ก กระทำตนเป็นอันธพาลคอยข่มเหงราษฎรแถบเมืองชลบุรี จึงเสด็จทัพไปปราบนายทองอยู่

จึงให้พลทหารเข้าไปหยุดประทับ ณ วัดหลวง ทางไกลเมืองประมาณร้อยหนึ่ง จึงให้นายบุญรอดแขนอ่อน นายชื่นบ้านไข้ ซึ่งเป็นสหายกับนายทองอยู่เข้าไปว่ากล่าวโดยยุติธรรม นายทองอยู่ก็อ่อนน้อมโดยดี นายบุญรอด นายชื่น จึงพานายทองอยู่นกเล็กเข้ามาเฝ้า ณ วัดหลวง

พระองค์ทรงละเว้นอาญา และแต่งตั้งให้นายทองอยู่นกเล็ก เป็นพระยาอนุราฐ ปกครองเมืองชลบุรี คอยดูแลทุกข์สุขของราษฎร

แต่ทว่า นายทองอยู่ก็ยังคงความเป็นโจร แม้จะได้รับโอกาสจากพระองค์แล้ว มิได้กลับตัวกลับใจ กระทำการอันเป็นทุจริต โจรกรรมตีชิงสำเภาวานิช เมื่อพระองค์ทรงทราบข่าว จึงสั่งให้จับตัวมาลงอาญาประหารชีวิต

“..ให้หาพระยาอนุราฐลงมาเฝ้า ณ เรือพระที่นั่ง ตรัสถามก็รับเป็นสัตย์ จึงสั่งให้ขุนนางนายทหารไทยจีนจับพระยาอนุราฐประหารชีวิตเสีย..”

พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีฉบับหมอบรัดเล, พิมพ์ครั้งที่ ๔, หน้า ๑๘,๓๐

ขอบคุณที่มาเพจ ตามรอย เจ้าตาก

Facebook Comments
  •