พสกนิกรผู้ยากไร้สุดตื้นตันด้วยเหตุการณ์ครั้งนี้ เมื่อ “สมเด็จพระพันปีหลวง” ทรงช่วยเหลือ

เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าที่ได้อ่านทีไรก็สุดตื้นตันในหัวใจอยู่เสมอ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ ที่พระองค์ทรงพระราชทานความช่วยเหลือพสกนิกรชาวไทย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ภากร จันทนมัฎฐะ แพทย์ติดตามเสด็จได้เล่าว่า

ครั้งหนึ่งข้าพเจ้านั่งใกล้พระองค์ท่าน จนได้ยินบทการสนทนา และทราบว่าหญิงชาวบ้านผู้มาเข้าเฝ้า ผู้นั้นมีความทุกข์เรื่องหนี้สิน สามีของจากเธอไป และทิ้งเธอให้เผชิญหนี้สินตามลำพัง พร้อมด้วยลูกเล็กเล็กอีก ๒ คน ข้าพเจ้า มองเห็นว่า ความทุกข์ยาก แห่งชีวิตได้ฝากริ้วรอยไว้บนใบหน้า ของเธอแววตามีแต่ความสิ้นหวัง ลูกลูก ปราศจากความเบิกบานอย่าง ที่เด็กเด็ก ควรจะมี

พระราชินี ทรงมีพระราชดำรัสถามหญิงชาวบ้านคนดังกล่าวว่า “เป็นหนี้เท่าไร”

เธอผู้นั้นไม่ยอมตอบเพียงแต่ทูลว่า “หนี้นั้นมากมายเหลือเกิน”

และข้าพเจ้าได้ยินสมเด็จพระราชินี ทรงมีพระราชดำรัสว่า “ไปบอกเจ้าหนี้นะคะ ว่าพระราชินีจะใช้หนี้ให้”

ข้าพเจ้าถึงกับน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัว ผู้สูงศักดิ์ที่สุดของแผ่นดิน ประทับอยู่ท่ามกลางชาวบ้านยากไร้ ทรงมอบความรัก ความช่วยเหลือให้เด็กเด็ก จะได้รับขนมแจก ผู้ป่ ว ยจะมีแพทย์ดูแล ผู้สูงอายุจะได้รับแว่นสายตา ผู้ยากไร้จะได้รับพระราชทานความช่วยเหลือเรื่องทุนรอน ไม่มีผู้ใดที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือ

ข้าพเจ้าเคยสงสัยว่า ต้องใช้พระราชทรัพย์มากเพียงใด เพราะทุกครั้งที่ราษฎรนำ ผลผลิตของตนมา ก็ได้รับคำตอบว่า พระราชินีรับซื้อทั้งหมดค่ะ ข้าพเจ้าพบว่า พระองค์ต้องใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และเงินที่มีผู้ทูลเกล้า ถวายเข้ามูลนิธิศิลปาชีพ หลายล้านบาทต่อวัน ช่วยเหลือผู้คนที่สังคม ส่วนใหญ่พากันลืมเลือน ผู้คนที่ไม่มีโอกาส ข้าพเจ้า เชื่อว่าในสายพระเนตรของพระองค์ที่ยากไร้ก็เป็นคนไทยที่พระองค์ทรงรัก ข้าพเจ้าเสียดายที่หลายครั้ง โทรทัศน์ไม่อาจถ่ายทอดความรักความ เอื้ออาทรของพระองค์ได้

ขอบคุณที่มา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ภากร จันทนมัฎฐะ เฟซบุ๊ก จิต ศรัทธา

Facebook Comments
  •