นิสิตสาวจุฬาฯ ฆราวาสหญิงอายุน้อยคนแรก ผู้สอบผ่านเปรียญธรรม 9 ประโยคได้สำเร็จ

ฆราวาสหญิงคนแรกจบบาลีศึกษา 9 ประโยคด้วยอายุ 25 ปี

สำนักเรียนวัดสามพระยา ได้โพสลงเพจเผยแพร่ประวัตินางสาวสุกัญญา เจริญวีรกุล อายุ 25 ปีอุบาสิกาผู้สอบไล่ได้บาลีศึกษา ๙ ประโยคคนล่าสุดของวัดสามพระยา เป็นอักษรศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง (สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สอบมหาเปรียญได้ ส่วนมากที่เราเห็นจะเป็นพระหรือเณร ต้องผ่านการเรียนมาอย่างหนัก ท่องจำ ต้องแตกฉานในข้ออรรถข้อธรรม ส่วนน้อยที่เราได้เห็นฆราวาสเรียนจบ เพราะเป็นเรื่องยากมาก ที่ต้องท่องจำจนแตกฉาน มีสองแผนก สายธรรมกับสายบาลี สายธรรมจะจบที่นักธรรมชั้นเอก สายบาลีจะจบที่ เปรียญธรรม ๙ ประโยค


ประวัติการศึกษาแผนกบาลี

พ.ศ. ๒๕๕๔ สอบได้บาลีศึกษาประโยค ๑-๒ สำนักเรียนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ (อายุ ๑๖ ปี)
พ.ศ. ๒๕๕๕ สอบได้ บ.ศ.๓ สำนักเรียนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ (อายุ ๑๗ ปี)
พ.ศ. ๒๕๕๖ สอบได้ บ.ศ. ๔ สำนักเรียนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ (อายุ ๑๘ ปี)
พ.ศ. ๒๕๕๗ สอบได้ บ.ศ. ๕ สำนักเรียนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ (อายุ ๑๙ ปี)

พ.ศ. ๒๕๕๘ สอบได้ บ.ศ. ๖ สำนักเรียนวัดสามพระยา (อายุ ๒๐ ปี)
พ.ศ. ๒๕๕๙ สอบได้ บ.ศ.๗ สำนักเรียนวัดสามพระยา (อายุ ๒๑ ปี)
พ.ศ. ๒๕๖๐ สอบได้ บ.ศ. ๘ สำนักเรียนวัดสามพระยา (อายุ ๒๒ ปี)
พ.ศ. ๒๕๖๓ สอบได้ บ.ศ.๙ สำนักเรียนวัดสามพระยา (อายุ ๒๕ ปี)

จุดมุ่งหมายในชีวิต

ต้องการเป็นนักแปลคัมภีร์พระพุทธศาสนาและล่ามแปลพระธรรมเทศนาผู้เชี่ยวชาญภาษาพระปริยัติธรรม โดยเฉพาะภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต ภาษาทิเบต และภาษาสากลในปัจจุบัน สืบทอดปณิธานของนักแปลคัมภีร์พระพุทธศาสนาในสมัยโบราณผู้เพียรพยายามเพื่อรับใช้พระพุทธศาสนาโดยไม่แบ่งแยกนิกายและเพื่อช่วยให้ทุกชีวิตข้ามพ้นความทุกข์ในสังสารวัฏโดยปราศจากอคติ

[ประวัติอุบาสิกาผู้สอบไล่ได้บาลีศึกษา ๙ ประโยคคนล่าสุดของวัดสามพระยา]นางสาวสุกัญญา เจริญวีรกุล (Pema Dechen…

โพสต์โดย สำนักเรียนวัดสามพระยา เมื่อ วันพุธที่ 2 กันยายน 2020

Facebook Comments
  •