พระแสงราชศัสตราเมืองกำแพงเพชร ประจำรัชกาลที่ ๑

พระแสงดาบคู่พระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่ ๑ อาวุธประจำพระวรกาย โดยจะทรงเหน็บไว้ข้างพระวรกายขณะออกศึกทุกครั้ง เป็นพระแสงด้ามทองฝักทองลงยามีลักษณะเหมือนดาบล้านนา

พระแสงอาญาสิทธิ์พระราชทานนี้ คู่บ้านคู่เมืองประจำตระกูลเจ้าเมืองกำแพงเพชรมาหลายชั่วอายุคน เป็นสัญลักษณ์แทนพระองค์ มีอำนาจสิทธิขาดในการปฏิบัติราชกิจแทนพระองค์ในวาระสำคัญต่าง ๆ

พระยากำแพงเพชร(อ้น)

หลวงพิพิธอภัย บุตรพระยากำแพงเพชร (อ้น) ได้นำฝักดาบทองประจำตระกูลทูลเกล้า ฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงรับและพระราชทานให้เป็นพระแสงราชศัสตราประจำเมืองกำแพงเพชร

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ได้พระราชทานให้ เมื่อปี พ.ศ.๒๔๔๙ พระยาวิเชียรปราการ ผู้ว่าราชการเมืองกำแพงเพชร รับพระราชทาน

เดิมทีเป็นดาบประจำตระกูลเจ้าเมืองกำแพงเพชร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระราชทานแก่พระยากำแพงเพชร (นุช) เป็นบำเหน็จเมื่อครั้งไปราชการทัพรบชนะเมืองปัตตานี ทรงพระราชทานตำแหน่งให้เป็นที่ พระยารามรณรงค์สงครามรามภักดีอภัยพิริยปรากรมพาหุ กินเมืองกำแพงเพชร

พระแสงราชศัสตรานี้ ยังมีการบันทึกเรื่องราวไว้ในพระนิพนธ์ เรื่อง เสด็จประพาสต้น ของสมเด็จ ฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ อีกด้วย

Facebook Comments
  •  
  •