พระเถราจารย์ยุคเก่าเมืองชล “หลวงพ่อแดง วัดใหญ่อินทาราม”

ผู้มีตบะบารมีธรรมแก่กล้า เลื่องลือความเข้มขลัง วิชาทำน้ำมนต์กัน-แก้ สารพัดกันของหลวงพ่อแดงศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก

“พระครูธรรมสารอภินันท์” หรือ หลวงพ่อแดง ท่านถือกำเนิดเมื่อ วันพฤหัสบดี เดือน ๕ ปีเถาะ พ.ศ.๒๔๑๐ ที่เมืองพระตะบอง ประเทศกัมพูชา โยมบิดาชื่อ นายหยู โยมมารดาชื่อ นางลำดวน มีพี่น้องร่วมบิดามารดา เดียวกัน ๖ คน หลวงพ่อท่านเป็นบุตรคนโต เมื่ออายุครบ ๘ ขวบ หลวงพ่อท่านได้เข้าเรียนหนังสือขอมในสำนัก “วัดนะรา”

ครั้นเมื่อท่านอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ จึงเข้าอุปสมบท ณ วัดนะรา
โดยมี “พระธรรมวงศาจารย์” (คง) เป็นพระอุปัชฌาย์ “พระครูอุดมพฤฒาจารย์” (บัว) เป็นพระคู่สวด ได้รับฉายาว่า “ธมฺมปญฺโญ”
เมื่อบวชแล้ว ได้อยู่ปฏิบัติพระอุปัชฌาย์ และพระอาจารย์ ตามหน้าที่ของพระนวกะ ได้ศึกษาพระปริยัติธรรม เรียนพระกัมมัฎฐาน วิปัสสนาธุระ และออกเดินธุดงควัตร อยู่หลายพรรษา พระอาจารย์ที่สอยธุดงควัตร ให้แก่หลวงพ่อท่านคือ (พระอาจารย์ด่วน) ท่านพระอาจารย์รูปนี้มีวิชาไสยศาสตร์เวทมนตร์ขลังมาก เป็นที่เคารพนับถือของชาวกัมพูชา

หลวงพ่อแดง ท่านได้เดินธุดงค์เข้ามาสู่ประเทศไทย จนถึง ตำบลบางปลาสร้อย และได้พักอยู่ในตำบลนี้หลายวัน ทายกทายิกา วัดใหญ่อินทาราม เห็นจริยวัตรของหลวงพ่อ ก็บังเกิดความเลื่อมใสศรัทธา จึงได้อาราธนาให้ท่านจำพรรษาอยู่ ณ วัดใหญ่อินทาราม

ครั้นเมื่อ หลวงพ่อช้าง เจ้าอาวาสในสมัยนั้นได้มรณภาพลง ทางคณะสงฆ์จึงได้แต่งตั้งให้หลวงพ่อท่าน ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส เมื่อปี พ.ศ.๒๔๓๗ ต่อมาอีก ๒ ปี หลวงพ่อก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะแขวง หลวงพ่อท่านได้พัฒนาวัดวาอารามจนเจริญรุ่งเรือง และเป็นที่เคารพ ศรัทธาของชาวบ้าน ด้วยศีลาจารวัตรการปฏิบัติของท่าน

ด้านคุณวิเศษชาวบ้านเชื่อกันว่า หลวงพ่อท่านเป็นพระซึ่งทรง อภิญญาสมาบัติ รู้แจ้งเห็นจริงด้วยญาณ เป็นที่ทราบกันดีในจังหวัดชลบุรี ว่าหลวงพ่อท่านให้ห ว ย จั บ ยี่แม่นมาก มีคนไปขอตัวหวยจากหลวงพ่อท่านมา แ ทง ร่ำ ร ว ย กันนักต่อนัก แต่เจ้ามือหวยไม่เชื่อ ส่งคนไปสืบว่า วันนี้หลวงพ่อแดงท่านให้ตัวอะไร

พอทราบก็รีบเอาตัวนั้นออกจากถุงทันที ต่างนึกยิ้มเยาะหลวงพ่อท่านว่า ห ว ย หลวงพ่อแดงวันนี้เจ้ามือกินประตูเดียว พอห ว ย ออกมาเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนัก

ตัวที่หลวงพ่อท่านให้และที่เจ้ามือคัดออกนั่นแหละ กลับเข้ามาอยู่ในถุงออกให้เขาถูกจนได้ ซึ่งเรื่องนี้เจ้ามือต่างหวั่นเกรงหนักหนา ขนาดต้องไปขอร้องไม่ให้หลวงพ่อท่านบอก ห ว ย แก่ผู้ใด แต่เมื่อลูกศิษย์มาขอหลวงพ่อท่าน ก็ไม่บอกให้ใครเพียงแต่เขียนไว้ข้างผนังกุฏิ เพราะหลวงพ่อท่านถือว่ามิได้บอกด้วยวาจา

เรื่องเหล่านี้ชาวเมืองชลบุรี ต่างรู้กันทั่ว
คุณวิเศษของหลวงพ่อท่านอีกประการหนึ่ง ก็คือ น้ำมนต์ วิเศษนัก ใช้ได้สารพัดนึก แม้แต่กระทั่ง (หลวงปู่เฮี้ยง วัดป่า) ก็ได้มาขอถ่ายทอดวิชาการทำน้ำมนต์จากท่าน โดยเฉพาะ (หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ) ซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ ในยุคเดียวกันให้ความเคารพนับถือหลวงพ่อแดงมากและมักไปมาหาสู่กันเสมอๆ

หลวงพ่อแดง เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังด้านพุทธาคม รูปหนึ่ง ของชาวบางปลาสร้อย ที่ได้รับการนิมต์ไปปลุกเสกวัตถุมงคลครั้งที่ ๔ เมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๑ ร่วมกับพระเกจิอาจารย์ ๑๐๘ รูป ทั่วประเทศ ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร เป็นพระเถระผู้ทรงคุณทางสมถะ มีวาจาสิทธิ์ เป็นที่เคารพยำเกรงของเหล่าศิษยานุศิษย์

พ.ศ. ๒๔๘๑ หลวงพ่อท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร ที่ “พระครูธรรมสารอภินันท์” หลวงพ่อท่านได้ปฏิบัติศาสนกิจ ด้วยความเคร่งครัดในพระธรรมวินัย เสียสละสุขส่วนตัวเพื่อผู้อื่นตลอดมา จนอายุเข้าวัยชรา

หลวงพ่อแดง ท่านสร้างวัตถุมงคลไว้อยู่รุ่นหนึ่ง เนื่องมาจากในปีพ.ศ.๒๔๘๗ ท่านพร้อมด้วยอุบาสกอุบาสิกา ลูกศิษย์ของท่านได้จัดทอดกฐินที่วัดกำแพง เมืองพระตะบอง ซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดของท่าน และเป็นวัดที่ท่านอุปสมบท ในการนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากชาวเมืองชล และจังหวัดใกล้เคียงเป็นอันมาก มีผู้ร่วมเดินทางไปทอดกฐินประมาณ หลายร้อยคน ในสมัยนั้นถือว่ายิ่งใหญ่มาก โดยมีคุณสำเภา กีรติสุนทร เป็นผู้ดำเนินงานทั้งสิ้น งานนี้ก็สำเร็จไปด้วยดี

หลวงพ่อแดง ท่านได้จัดสร้างวัตถุมงคลไว้ก่อนแล้วในปี พ.ศ.๒๔๘๖ เพื่อสมนาคุณแก่ผู้ที่ร่วมมือร่วมใจ ทำบุญทอดกฐินกับท่านในครั้งนั้น และวัตถุมงคลรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นแรกและรุ่นเดียวเท่านั้นที่ท่านสร้าง วัตถุมงคลดังกล่าวนี้ประกอบด้วย เหรียญรูปไข่ใหญ่ มีด้วยกันสองเนื้อคือเนื้อเงินและเนื้อทองแดง เหรียญรูปไข่เล็ก เนื้อเงินลงยาราชาวดี เหรียญรูปใบสาเกเล็กเนื้อทองเหลือง แหนบ และแหวนเนื้อทองเหลือง วัตถุมงคลของหลวงพ่อแดง วัดใหญ่นี้ชาวเมืองชลต่างก็หวงแหนกันมาก ปัจจุบันก็หาชมได้ยากด้วยเช่นกัน

หลวงพ่อแดง ท่านถึงแก่มรณภาพลงอย่างสงบ เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๐ สิริอายุรวมได้ ๘๐ ปี ๖๐ พรรษา

 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คลิกอ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า