“หลวงพ่อคูณ” นักบุญแห่งที่ราบสูง นักให้แห่งภาคอีสาน.

“หลวงพ่อคูณ” นักบุญแห่งที่ราบสูง นักให้แห่งภาคอีสาน. ถือเป็นอีกหนึ่งตำนานเกจิดังที่ไม่ว่ารุ่นไหนก็ไม่มีใครไม่รู้จักท่าน คำพูดที่พ่อคูณเตือนย้ำอยู่เสมอว่า“เมื่อมีพระเครื่องของกูติดตัว ให้ภาวนาพุทธโธ ทำจิตให้เป็นสมาธิแน่วแน่ ละเว้นถ้อยคำด่าทอ ด่าพ่อแม่ตน และพ่อแม่คนอื่น อย่าผิดสามีภรรยาผู้อื่น และให้สวดมนต์ก่อนเข้านอนทุกคืน ไม่ว่าอยู่ที่ใด”

“ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อคูณ ส่วนหนึ่งเกิดจากบารมีทาน ทานบารมีที่หลวงพ่อได้บริจาคไปทั่วแผ่นดิน”

“พระเทพวิทยาคม” นามเดิม “คูณ ฉัตร์พลกรัง” หรือที่รู้จักในนาม “หลวงพ่อคูณ”

ท่านเกิดวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2466 ตรงกับแรม 10 ค่ำ เดือน 10 ปีกุน ที่บ้านไร่ หมู่ที่ 6 ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุดทด จังหวัดนครราชสีมา ท่านเป็นบุตรชายคนโตของบุญ (บิดา) และทองขาว (มารดา) ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกร โดยมีพี่น้องร่วมบิดามารดา 3 คน

สมัยที่ยังเด็ก อายุประมาณ 6-7 ขวบ ก็ได้เข้าเรียนหนังสือกับพระอาจารย์เชื่อม วิรโธ, พระอาจารย์ฉาย และพระอาจารย์หลี ทั้งภาษาไทย และภาษาขอม นอกจากนี้พระอาจารย์ทั้ง 3 ท่าน ยังอบรมสั่งสอนคาถาอาคม เพื่อป้องกันอันตรายต่างๆ ให้ด้วย ดช.คูณจึงมีความรู้ในวิชาไสยศาสตร์มาแต่บัดนั้น

อุปสมบท ณ พัทธสีมา วัดถนนหักใหญ่ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุดทด จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พ.ค. พ.ศ. 2487 ปีวอก อุปัชฌาย์ให้ฉายาว่า ปริสุทฺโธ ได้ฝากตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อแดง วัดบ้านหนองโพธิ์ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอด่านขุนทด หลวงพ่อแดง เป็นพระนักปฏิบัติทางด้านคันถธุระ และวิปัสสนาธุระอย่างเคร่งครัด ทั้งเป็นพระเกจิอาจารย์ ที่เรืองวิทยาคมเป็นอย่างยิ่ง จนเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของผู้คน และลูกศิษย์เป็นอย่างมาก

อยู่ปรนนิบัติรับใช้ หลวงพ่อแดงมานานพอสมควร หลวงพ่อแดงจึงพาหลวงพ่อคูณไปฝากตัวเป็น ลูกศิษย์หลวงพ่อคง พุทธสโร ซึ่งหลวงพ่อทั้ง 2 รูปนี้เป็นเพื่อนกัน ต่างให้ความเคารพซึ่งกันและกัน เมื่อมีโอกาสได้พบปะ มักแลกเปลี่ยนธรรมะ ตลอดจนวิชาอาคมแก่กันเสมอ เวลาล่วงเลยมานานพอสมควร กระทั่งหลวงพ่อคงเห็นว่า ลูกศิษย์ของตนมีความรอบรู้ ชำนาญการปฏิบัติธรรมดีแล้ว จึงแนะนำให้ออกธุดงค์จาริก ไปตามป่าเขาลำเนาไพร ฝึกปฏิบัติธรรมเบื้องสูงต่อไป ระยะแรกหลวงพ่อคูณธุดงค์จาริก อยู่ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

จากนั้นหลวงพ่อคูณได้จาริกไกลออกไป กระทั่งถึงประเทศลาวและประเทศกัมพูชา มุ่งเข้าสู่ป่าลึก เพื่อทำความเพียรให้เกิดสติปัญญา เพื่อการหลุดพ้นจากกิเลสตัณหา และอุปาทานทั้งปวง จึงเดินทางกลับไทย เมื่อกลับไทยก็กลับสู่ถิ่นฐานบ้านเกิดที่บ้านไร่ จากนั้นจึงเริ่มดำริให้ก่อสร้างวัด ให้เป็นถาวรวัตถุทางพระพุทธศาสนา โดยเริ่มสร้างพระอุโบสถเมื่อ พ.ศ. 2496 นอกจากนั้น หลวงพ่อคูณยังดำริให้สร้างกุฏิสงฆ์ ศาลาการเปรียญ ขุดสระน้ำไว้เพื่ออุปโภคและบริโภค ทั้งจัดสร้างโรงเรียนวัดบ้านไร่ เพื่อการศึกษาของเยาวชนละแวกนี้อีกด้วย

เมื่อเวลาประมาณ 05:45 น. ของวันศุกร์ที่ 15 พ.ค. พ.ศ. 2558 หลวงพ่อคูณมีอาการหมดสติไม่รู้สึกตัว คณะแพทย์ตรวจประเมินว่า หลวงพ่อคูณหยุดหายใจ และหัวใจหยุดเต้น จึงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง อยู่เป็นเวลา 1 ชั่วโมง กระทั่งอาการทรงตัว จึงใส่เครื่องช่วยหายใจ พร้อมทั้งเครื่องกระตุ้นหัวใจ แต่กระนั้นสัญญาณชีพของหลวงพ่อก็ยังไม่คงที่ คณะแพทย์ รั ก ษ า อย่างต่อเนื่อง แต่ก็มีเลือดออกในทางเดินอาหารจำนวนมาก ร่วมกับมีภาวะไตหยุดทำงาน ที่เกิดจากปอดและหัวใจ หยุดทำงานเป็นเวลานาน จนวันเสาร์ที่ที่ 16 พ.ค. เวลา 10:00 น. คณะแพทย์ผู้ รั ก ษ า รายงานว่า มีภาวะแทรกซ้อนเพิ่มขึ้น เนื่องจากการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ เป็นผลให้มีเลือดออกในช่องทรวงอก จึงทำให้ระบบหายใจล้มเหลวและเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น คณะแพทย์จึงทำการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง สำหรับภาวะไตหยุดทำงาน คณะแพทย์ใช้เครื่องไตเทียมทำการฟอกเลือด

“ร่างกาย” ท่านก็ยังบริจาค แล้วยังมีอะไรอีก ที่ท่านไม่ให้ โดยเฉพาะกับ “ปัจจัย” ที่มีผู้ศรัทธาทำบุญให้ ท่านก็บริจาคต่อไป ช่วยเหลือตรงจุดอื่นต่อ ในทุกๆ หน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้าง โรงเรียน โรงพยาบาล วัด ที่ว่าการอำเภอ สถานีตำรวจ งานศพ งานบุญ สร้างสะพาน ศาลาการเปรียญ โบสถ์ สายตรวจ อาหารกลางวัน หอประชุมอำเภอ กุฏิสงฆ์ ทอดผ้าป่า ทอดกฐิน ซื้อรถ อุปกรณ์ช่วยชีวิต ฯลฯ สารพัดที่ท่านจะบริจาคปัจจัยได้ ท่านให้หมดจริงๆ

ไม่มีคำบรรยายใดๆ จริงๆ กับพระผู้ให้ท่านนี้ “หลวงพ่อคูณ” นักบุญแห่งที่ราบสูง นักให้แห่งภาคอีสาน.

รวมสมณศักดิ์

12 สิงหาคม พ.ศ. 2535 : เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระที่ พระญาณวิทยาคมเถร

10 มิถุนายน พ.ศ. 2539 : เป็นพระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระที่ พระราชวิทยาคม อุดมกิจจานุกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

12 สิงหาคม พ.ศ. 2547 : เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ฝ่ายวิปัสสนาธุระที่ พระเทพวิทยาคม อุดมธรรมสุนทร ปสาทกรวรกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ข้อมูลบางส่วนจาก ไทยรัฐออนไลน์, ประชาชาติธุรกิจ, พระเครื่องหลวงพ่อคูณ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คลิกอ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า