คุณวสันต์ วิชชุกรมานนท์ ผู้ให้กำเนิดตัวทอยเส้นตุ๊กตุ่นฮีโร่ เด็กในยุค 2510-2530 ต้องเคยเล่น

หากกล่าวถึง การทอยเส้นตุ๊กตุ่น หรือหุ่นยางฮีโร่ต่างๆ เป็นการละเล่นสนุกของเด็กๆ หลายจังหวัด มีการคัดเลือกว่าใครต้องทอยก่อน เพราะคนที่ทอยทีหลัง จะสามารถเลือกหาทางหนีทีไล่ ได้ดีกว่า วิธีที่นิยมใช้ในการคัดสรร

อ่านต่อ