ตำนานเสือดังผู้กลับใจบวช หลวงพ่อหรุ่น เก้ายอด วัดอัมพวัน ผู้ที่เสด็จเตี่ยฝากตัวเป็นศิษย์

หลวงพ่อหรุ่น เก้ายอด ท่านเก่งกล้าวิชาอาคมตั้งแต่เป็นฆราวาส เคยเป็นเสือเก่าแต่กลับตัวกลับใจมาบวชเป็นพระ ท่านมีวิชาผูกหุ่นร่ายอาคมลวงตาจนเจ้าหน้าที่ตามจับไม่ได้ในสมัยนั้น และได้กลับใจเป็นคนดีช่วยเหลืองานราชการ จนได้รับพระราชทานยศเป็น ขุนกาวิจลใจภารา หลวงพ่อหรุ่น เดิมเป็นชาวเชียงราก

อ่านต่อ