“บ้านพะโป้”เรื่องจริงตำนานรักโบราณอันลือลั่นสมัย ร.5

หากพูดถึงสถาปัตยกรรมเรือนไม้สักโบราณอายุร้อยปี ขอเเนะนำ “บ้านพะโป้” ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร บ้านทรงโบราณที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์บนความเก่าแก่ มีผู้เข้าไปแวะเวียนเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากบ่งบอกถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ความเป็นอดีตได้อย่างดี เจ้าของบ้านหลังนี้คือ คหบดีชาวพม่า ในสมัยรัชกาลสมเด็จพุทธเจ้าหลวง

อ่านต่อ