ลองวิชาหลวงปู่เมี้ยนงานพุทธาภิเษกด้วยกสิณไฟ

หลวงปู่เมี้ยน พุทธสิริ หรือท่านพระครูพุทธสิริวัฒน์ อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ (กบเจา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อมตะเถระแห่งเมืองกรุงเก่า ผู้เป็นเจ้าตำรับ 5 ม.

อ่านต่อ