เฉลยแล้ว ผู้ชายที่ทำให้ทุกพระองค์ทรงแย้มพระสรวล กลั้นหัวเราะไม่อยู่พร้อมกัน

เป็นเรื่องราวเมื่อครั้ง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จฯ ยกยอดฉัตรพระเมรุ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จะเห็นว่ามีผู้ชายในชุดข้าราชการคนหนึ่งกำลังถวายรายงานกับพระองค์

อ่านต่อ