หลวงปู่ให้สามเณรปราบนายต่างจอมอาคมแห่งตลาดพลู

หากกล่าวถึงวัดปากน้ำ วัดชื่อดังย่านเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีพระเดชพระคุณหลวงปู่สด จนฺทสโร อดีตเจ้าอาวาส ผู้มีชื่อเสียงในฐานะพระวิปัสสนาจารย์ผู้ฟื้นฟูและสืบทอดการปฏิบัติกรรมฐานพุทธานุสติโบราณ “วิชชาธรรมกาย” หลวงปู่ท่านตระหนักถึงคุณค่าของการปฏิบัติ สอนให้เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม

อ่านต่อ