หลวงปู่โง่น โสรโย เล่าอดีตชาติของ สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ

หลวงปู่โง่น โสรโย เล่าอดีตชาติของ สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ หากกล่าวถึง หลวงปู่โง่น โสรโย ท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่มากด้วยความสามารถท่านหนึ่งในเรื่องการติดต่อกับดวงวิญญาณต่างๆ แต่อีกหลายท่านอาจไม่เคยรู้กิติศัพท์ของท่านหลวงปู่โง่น เป็นพระมหาเถระที่สมเด็จพระสังฆราชพระญาณสังวรนับถือและไว้ใจมาก

อ่านต่อ