ก้มกราบเท้าแทบไม่ทัน นักเลงริอาจลองวิชาหลวงพ่อกลั่น ชาตรี 9 เฮ หนังดี คงกระพันชาตรีใครก็ตีไม่แตก 

ก้มกราบเท้าแทบไม่ทัน นักเลงริอาจลองวิชาหลวงพ่อกลั่น ชาตรี 9 เฮ หนังดี คงกระพันชาตรี ใครก็ตีไม่แตก  หากกล่าวถึง หลวงพ่อกลั่น

อ่านต่อ