“กูรู้สึกดีใจอย่างหาที่เปรียบไม่ได้” หลวงพ่อคูณทูลเกล้าถวายเงิน ๗๒ ล้านบาท

หลังจากที่หลวงพ่อคูณ ได้ละธาตุขันธ์ลง เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 11.45 น. สิริอายุรวม

อ่านต่อ