พระภิกษุสงฆ์รูปเดียวที่มีตาลปัตรเป็นรูปเสือ “หลวงพ่อเสือ วัดไผ่สามกอ” คนบ้า โดนคุณไสย รักษาหายขาดไม่เกิน ๗ วัน

พระภิกษุสงฆ์รูปเดียวที่มีตาลปัตรเป็นรูปเสือ “หลวงพ่อเสือ วัดไผ่สามกอ” คนบ้าโดนคุณไสยช่วยให้หายขาดไม่เกิน ๗ วัน หากกล่าวถึง หลวงพ่อเสือ วัดไผ่สามกอ ท่านเป็นสุดยอดเกจิ

อ่านต่อ