บูชา”เทพพระราหูทรงครุฑ”ผู้มีฤทธิ์กล้าแกร่ง พลิกชีวิต เสริมมงคล

พระราหูตามความเชื่อทางโหราศาสตร์ ตามเทวดานพเคราะห์ คัมภีร์เฉลิมไตรภพ เล่าไว้ว่าพระราหูเป็นเทวดาลำดับที่ 8 เกิดจากการที่พระอิศวรทรงนำหัวผีโขมด 12 หัว มาป่นลงเข้าด้วยกัน แล้วประพรม

อ่านต่อ