สร้างกรรมไว้ ระวังจะเป็นเปรต 12 ประเภทนี้

เปรต มี 12 ประเภท แต่ละประเภททำกรรมไว้ต่างกัน โดยส่วนใหญ่เกิดจากกรรมจากความโลภ และเห็นแก่ตัว ตระหนี่ขี้เหนียว 1. วันตาสาเปรต

อ่านต่อ