ไขปริศนาพระบรมฉายาลักษณ์ เสด็จพ่อ ร. ๕ ที่คนคุ้นตาตามร้านอาหาร พระองค์ท่านกำลังทอดอะไร ใครเป็นคนถ่าย

ภาพถ่ายที่คุ้นตาภาพนี้นี้ได้ถูกถ่าย ณ พระตำหนักเรือนต้น พระที่นั่งวิมานเมฆ และอาหารที่ท่านกำลังตั้งพระทัยทำอยู่นั้นคือ ทอดปลาทู นั่นเอง สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงโปรดเสวยปลาทูเป็นอย่างมาก ในสมัยนั้นปลาทูจัดได้ว่าเป็นของหรู เวลาเสด็จเมืองเพชรบุรีคราวใดก็มักจะเอ่ยถึงปลาทูเสมอ

อ่านต่อ