ผู้เปิดตำนานไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์คนแรก “ทวดเที่ยง หักเหล็ก เมืองอินทร์”

เป็นอีกที่มาของตำนานอันโด่งดันซึ่งประวัติที่มาของ ผู้ใหญ่เที่ยง เมืองอินทร์ หรือ ทวดเที่ยง ฉายา เที่ยง หักเหล็ก ท่านคือจอมมนต์ คนขลัง

อ่านต่อ